O webu

Město Klatovy - historie a současnost

Smysl a účel webu

Webových stránek o Klatovech existuje bezpočet, tak proč jsem se rozhodl vytvářet další? Mám dva důvody, vlastně tři.

  1. První důvod je onen "bezpočet". Existují obsahově bohaté oficiální stránky Městského úřadu, zajímavé blogy o historii Klatov, stránky jednotlivých firem, spolků, organizací. Bylo vydáno několik mimořádně hodnotných tištěných publikací o Klatovech. Informací rozhodně není málo. Zabralo mi mnoho týdnů, než jsem je všechny zmapoval. Co mi chybí, je jeden souhrnný web, kde bych našel "všechno na jednom místě". Hledáte-li pomocí Google.cz či Seznam.cz, nacházíte odkazy na stránky v pořadí, které určí robot podle jeho vlastních kritérií. Tak se snadno stane, že i kvalitní informace snadno zapadnou jen proto, že nevyhoví kritériím automatizované indexace.
  2. Druhý důvod je ten, že metoda uchovávání a následného zobrazení informací o Klatovech zde bude jiná, než je obvyklé. Obvyklé je vydávat na internetových stránkách tematické články a ty nějak třídit do kategorií. Najít tematicky příbuzné informace je složité. Na webu mestoklatovy.cz jsou informace ukládány do databáze jako malé fragmenty opatřené řadou "příznaků", díky nimž je lze zobrazit podle potřeby, utříděné podle nastavitelných filtrů. Uvedu příklad. Historická informace o datovaném požáru na náměstí se objeví jak v časové ose daného období, tak v popisu historického vývoje staveb na náměstí, tak v přehledu katastrof, které Klatovy v minulosti potkaly a též třeba na stránce aktivit klatovských hasičů. Stále týž fragment, umístěný ovšem do různých souvislostí. Podobně mohou být provázány všechny další údaje, které web zaznamená. Tak jak bude obsahová část webu postupně rozšiřována, stane se tento způsob "parametrického třídění" velkou výhodou pro zvídavé čtenáře. Každý fragment informace s sebou nese i údaj o svém zdroji.

Třetí důvod je osobní. Chci prostě udělat něco užitečného pro místo, s nímž jsou spjaty osudy mých předků. Každý podle svých schopností - já umím toto. A pevně věřím, že přínosná tato snaha bude.

Co tedy má být smyslem a účelem? Nabídnout všem, kteří se zajímají o historii i současnost města Klatov komplexní přehled. Snaha je, aby web zahrnoval převážně "suchá data" a nikoli jejich "subjektivní výklad". Prezentovat osobní názory nebo interpretovat poznatky mi nepřísluší. K tomu jsou jiní autoři mnohem povolanější.

Práce na webu nikdy neskončí a nyní sotva začala. Podstatné bylo definovat interní metodiku a to je myslím z podstatné části hotovo. Obsah bude přibývat postupně, jinak to ani nejde. Otázkou jen je, čemu při doplňování informací dát přednost. Můj přístup je hodně extenzivní a možností, o co web obohatit, je mnoho. Nicméně snahou je, aby co nejdříve mohl alespoň v některých svých funkcích sloužit co nejdříve.

Co znamená, že web je nezávislý?

Nezávislý na čem? Web klatovy.info je nezávislý na vlivu jakékoli konkrétní organizace či firmy. Jedná se o soukromou aktivitu. Nemá ambice suplovat žádný stávající webový portál.

Pro čtenáře nechť je vždy prvořadým a hodnověrným zdrojem informací o městě oficiální web Městského úřadu Klatovy a webové prezentace městských organizací na něj navazující.

Miloslav

Členění webu

Výchozí členění obsahu sleduje tři základní parametry, které mohou každou informaci doprovázet: geografická poloha, druh aktivity a poloha v časové ose.

Technické informace

Web klatovy.info je postaven na redakčním systému ProcessWire.

Informační zdroje

Všechny fragmenty informací uvedené na webu jsou označeny odkazem na jejich zdroj.

Spolupráce

Web by nemohl dlouhodobě fungovat bez četných kooperací a pomoci dalších nadšených lidí.