Informační zdroje

Web má charakter databanky fragmentálních informací, které pochází z ověřených zdrojů v souladu s jejich autorskými právy, příp. licenčními podmínkami.

Další použití na tomto webu zveřejněných obrazových a textových materiálů

Fotografie současných Klatov pořízené autorem webu a scany historických dokumentů pořízené autorem tohoto webu z materiálů, které jsou v jeho osobním archivu: lze použít k nekomerčním i komerčním účelům za předpokladu, že jako zdroj bude uveden odkaz na https://mestoklatovy.cz (ideálně na konkrétní příslušnou stránku).

Ostatní fotografie a scany historických dokumentů: byly zveřejněny na tomto webu se souhlasem jejich autora nebo vlastníka a ten je třeba získat i pro jakékoli jiné další užití.

Mapová data (GeoJSON, OSM) vytvořená provozovatelem tohoto webu lze použít k nekomerčním i komerčním účelům za předpokladu, že jako zdroj bude uveden odkaz na https://mestoklatovy.cz (ideálně na konkrétní příslušnou stránku).

Ostatní mapové podklady lze dále použít pouze v souladu s licenčními podmínkami jejich vlastníka.

Články a podobné souvislé texty: lze použít k nekomerčním účelům za předpokladu, že jako zdroj bude uveden odkaz na příslušnou stránku tohoto webu. Využití ke komerčním účelům je vázáno na souhlas autora.

Fragmenty historických údajů v časové ose - doporučuji dále využít pouze s citací originálního zdroje.

U každého fragmentu je vždy uveden odkaz na výskyt dané informace ve zdrojovém dokumentu. Jedná se převážně o tyto typy zdrojů:

  • Archivy a monografie
  • Mapová data (zpravidla geoJSON nebo OSM) vázaná na konkrétní lokalitu
  • Open data
  • Přímá citace z veřejných webových stránek - se souhlasem jejich provozovatele
  • Fotografie a videa - se souhlasem jejich autora
  • Scany historických dokumentů - se souhlasem pořizovatele
  • Odkazy na relevantní informační zdroje

Celkový výčet využitých nebo doporučených výchozích tištěných a digitálních dokumentů je uveden na stránce Zdroje.