Požáry, katastrofy a pohromy

1929
25. 6. 1929

Krupobití

Krupobití (kroupy velikosti slepičích vajec) zničilo severní okna a části střech, zničena veškerá úroda.

1926

Vichřice

Větrná smršť s kroupami zničila v parku 160 velkých stromů.

Viz též:
1918
Při velkém požáru vyhořela radnice, budovy ve Wilsonově ulici vč. nových masných a chlebných krámů v místě dnešního divadla.
Viz též:
  1887
  V polovině listopadu zakládal neznámý žhář požáry na různých místech ve městě.
  Viz též:
   1873

   Domažlická

   Říšské předměstí zničeno požárem v roce 1873.
   Viz též:
    1870

    Vichřice v Klatovech

    Veliká vichřice srazila báň Černé věže, zničena byla báň a střecha jezuitského kostela, kasáren (býv. jezuitské koleje), radnice, gymnaziálního kostela. Prakticky střechy všech větších budov byly poškozeny. Velké polomy v lesích a sadech.

    Viz též:
     1861

     Požár na předměstí

     Požárem zničeno celé Říšské - Špitálské předměstí. Oheň založen úmyslně žhářem.

     Viz též:
      1832
      1. 7. 1832

      Cholera

      Epidemie cholery od dubna do podzimu r. 1832 - podlehlo jí 246 osob.

      1810

      Požár v kasárnách

      Požár, který vypukl ve stájích kasáren v bývalé jezuitské koleji, zničil 52 budovy, mezi nimi též radnici, střechu Černé věže i kasárna, jezuitský kostel, hlavní školu a masné krámy.

      Viz též:
       1791

       Požár

       Při požáru vyhořelo 38 domů, mezi nimi i jezuitský kostel, hlavní škola za ním a kasárna v jezuitské koleji. Též Říšská - Špitálská brána.

       Viz též:
        1784

        Výbuch v kostele

        Výbuch prachu v kryptě kostela sv. Vojtěcha (dříve sv. Jiří).

        Viz též:
         1779

         Požár na náměstí

         Požár zničil domy na severní straně náměstí a domy v ulici vedoucí k děkanskému kostelu.

         Viz též:
          1771
          23. 6. 1771

          Neúroda a hladomor

          V letech 1771 až 1773 velká neúroda v celém Království českém, Klatovy nevyjímaje. Důsledkem velký hlad a epidemie.

          1758

          Velký požár

          Vyhořelo celé město a část Klášterského předměstí. Taktéž Černá i Bílá věž a oba zvony se přitom roztavily. Ušetřena byla jen budova arciděkanského superiorátu a jedna další budova.

          Viz též:
           1689
           Požár založený francouzskými záškodníky (na výročí zázraku klatovské Panny Marie) poničil celé město kromě Špitálského a Klášterského předměstí.
           Viz též:
            1615
            Rozsáhlý požár poničil celé vnitřní město s výjimkou děkanského chrámu a sousedního biskupského superiorátu, radnice a domů v jejím sousedství. Vyhořela též velká část všech předměstí.
            Viz též:
             1598
             27. 5. 1598
             Město postihla morová epidemie.
             1580
             Vyhořelo 10 domů v okolí Korálkovského (později jezuitského) dvora.
             Viz též:
              1579
              Jeden z nejrozsáhlejších požárů. Zničena byla téměř polovina města. Vznikl na východní straně města a přes hradby se přenesl do vnitřního města (včetně radniční věže) a dále do Špitálského předměstí. Shořelo cca 300 z celkových 632 domů.
              Viz též:
               1464

               Požár masných krámů

               Požár zničil téměř třetinu města s masnými krámy.

               Viz též:

                Požár na předměstí

                Požár zničil Loubské předměstí.

                Viz též:

                 Požár na předměstí

                 Večerní pořár zničil Klášterské předměstí pod hřbitovem.

                 Viz též:
                  1392
                  Povodeň zatopila Špitálské předměstí, pobořila domy, zatopila pole a chmelnice.
                  Viz též:
                   1288
                   Krátce po založení města zničil požár všechny dřevěné domy ve městě.
                   Viz též: