Členění webu

Výchozí členění obsahu sleduje tři základní parametry, které mohou každou informaci doprovázet: geografická poloha, druh aktivity a poloha v časové ose. Vyčleněna je "současnost" neb aktuální dění ve městě je pravděpodobně to, co bude zajímat většinu návštěvníků.

Město

Popis městských částí, ulic, náměstí, parků a staveb. Cílem je, aby každý zajímavý stavební objekt byl dokumentován svými současnými i historickými údaji a snímky a byl lokalizován na mapě. Tam, kde jsou dostupné hodnověrné informace z cizích zdrojů, měly by být odkazovány, případně zobrazeny, dovolí-li to licenční podmínky autora. Jen tato část sama o sobě by vystačila na rozsáhlý web, který by navštěvovalo ovšem jen několik zanícených nadšenců. A to by byla škoda.

Život

Město a jeho nemovitá složka je pouze kulisou pro to, jak se ve městě žije. Jsou to lidé a jejich aktivita, díky nimž je město živým organismem.

Historie

Časová osa událostí v průřezu staletí. Z historických událostí a jejich sledu si lze alespoň nepřímo představit, kdo byli a jak uvažovali naši předkové. Kdo byli a kdo jsme my sami.

Současnost

Každého zajímá, co se děje aktuálně a co nás čeká. Průběžně plnit tuto část webu je paradoxně nejsložitější. Bez spolupráce nebo alespoň dobrozdání řady subjektů to nepůjde. Hodně bude záležet na tom, jakou důvěryhodnost si web získá. Drtivá většina aktuálních informací je tak či onak vázána na autorská práva a tedy souhlas autora s jejich zveřejněním. Výjimku tvoří tzv. otevřená data - ta budou využita všude, kde to bude technicky reálné a bude dávat smysl.