Zajímavosti z historie Klatov

Vydáno vlastním nákladem autora v roce 1997, 1000 výtisků. Tisk Typos Klatovy.